Naprawa lub zakup części drona DJI Warszawa będzie możliwa kiedy:

Krok 1 – Skontaktuj się i uzgodnij szczegóły tel. 577 104 404 (jeżeli już to zrobiłeś/łaś to przejdź do korku 2)

Krok 2 – Zapoznaj się z Regulaminem Serwisu Dronów DJI

Krok 3 – Wypełnij Kartę Zgłoszenia do Naprawy

Krok 4 – Przygotuj urządzenie do wysyłki (dobrze zabezpiecz wysyłany towar, dobrze opisz przesyłkę, pamiętaj o nr tel. dla kuriera)

Krok 5 – Wyślij przesyłkę na poniższy adres

* Zestaw zawsze należy wysyłać kompletny (dron, kontroler,  ładowarka, bateria) 

 

Serwis Dronów DJI

ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lok. 135
00-043 Warszawa
Telefon: +48 577 104 404

Skorzystaj z usług naszego serwisu!

Karta Zgłoszenia do Naprawy
[recaptcha]

POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Benefits 4 Business Joanna Marzok  w Warszawie 03-165 Warszawa ul. Mikołaja Trąby 8/406, posiadający NIP 7551226519 oraz REGON 531302052

CO TO JEST RODO? JAKI JEST CEL?

RODO (Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi. Jego celem jest ochrona dotyczących Państwa informacji, nie zablokowanie przepływu danych osobowych.

Dane te są potrzebne byśmy mogli obsłużyć świadczoną dla Państwa usługę. Dzięki RODO będziecie mieć kontrolę nad tym kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Są to wszystkie informacje, które pozwolą zidentyfikować osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, finansowe, niefinansowe, wizerunek.

CO TO JEST PRZETWARZANIE DANYCH?

Z tym pojęciem spotykamy się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko co dzieje się z informacjami na Państwa temat od ich zebrania po przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi jak również niezbędne do wystawienia faktury. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z Benefits 4 Business Joanna Marzok  obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane związane z realizacją zamówienia. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wykonana usługa.

KTO PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE RODO?

–          osoby fizyczne

–          osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

–          osoby powiązane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

INFORMUJEMY, ŻE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO:

–          uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych

–          uzyskania informacji skąd Państwa dane znalazły się w posiadaniu Benefits 4 Business Joanna Marzok jeżeli nie przekazaliście ich samodzielnie

–          żądać od Benefits 4 Business Joanna Marzok  dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych

–          sprostować dane osobowe

–          żądać usunięcia danych osobowych

–          wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Benefits 4 Business Joanna Marzok

–          żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

–          wniesienia skargi do PUODO dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: joanna.marzok@wp.pl
Jednocześnie informujemy, że RODO wiążę wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pełną treść RODO znajdziecie Państwo na stronie „www” Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.